Energetsko učinkoviti sistemi tehničnega hlajenja
Pri sistemih tehničnega hlajenja se v skupni količini energije v računalniških centrih povprečno porabi do 45 odstotkov električne energije. Največje prihranke zato lahko dosežemo ravno na tem področju.
NTR™ KOP
Sistem kabine za prehod ene osebe
Kabina za omejevanje prehoda NTR KOP 1.1E je končno izdelan tehnični sistem, ki omogoča dostop do prostorov in sistemov le avtenticiranim osebam in tako zagotavlja optimalno zaščito.
NTR™ CAC
Sistem zapore hladne cone
Sistem zapore hladne cone je izveden samostojno, z ustreznimi stropnimi elementi, drsnimi vrati ter elementi za dvig nad sistemske in TK-omare.
Visoko razpoložljivi sistemi oskrbe z električno energijo
 
Zanesljiva oskrba z električno energijo brez prekinitev, daljših od 20 ms, je postala nujno potrebna za delovanje različnih naprav IKT-tehnologije.
NTR DCIM™
Nadzor in upravljanje infrastrukture
Za najzahtevnejše uporabnike in sisteme smo v NTR razvili rešitev Data Center Infrastructure Management Software NTR™ DCIM, s katero v celoti pokrivamo nadzor nad vso infrastrukturo v kompleksnih podatkovnih centrih.